Allmänna villkor &
Integritetspolicy

Allmänna villkoren i detta dokument  gäller alla bokningar gjorda direkt hos Active Norberg AB.

Direktiv (EU) 2015/2302 gäller alla flerdagarsturer (Paketresor). Mer information längre ner i dokumentet!

Företagsinformation:

Active Norberg AB
Hemvägen 9C
957 31 Övertorneå

+46 (0)70-2210154

Organisationsnummer: 559207-2465

https://activenorberg.com

info(a)activenorberg.com

Godkänd för F-Skatt 

Bokningar:

För att boka måste man vara myndig (Min 18år).

Bokningsbekräftelse:

I samband med bokningen skickas en bokningsbekräftelse via e-post där alla bokningsdetaljer samt bokningsnummer finns. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Vänligen meddela oss genast om några uppgifter är felaktiga.

Om bokningsbekräftelsen av någon anledning inte kommit fram, kontrollera skräppostfiltret innan ni kontaktar oss.

Priser:

Alla priser är angivna i Svenska kronor (SEK) och inkluderar svensk moms (6-25% beroende på typ av produkt eller tjänst som avses).

Betalning:

För kortare turer (1 dag eller kortare), och vid hyra av utrustning, betalas hela summan i samband med bokningen.

För flerdagarsturer betalas vanligen en bokningsavgift på mellan 10-15% (beroende på tur) i samband med bokningen. Kvarvarande belopp faktureras via e-post. Fullständig betalning måste vara oss tillhanda senast 7 dagar innan avresa.

Om slutbetalning inte är oss tillhanda innan betalningsperiodens slut, avbokas er resa.

Avbokningsvillkor:

Avbokning görs via e-post: info@activenorberg.com

Korta turer (1 dag eller kortare), och vid hyra av utrustning:

 • Avbokningsavgift: 100% vid avbokning 1 dag eller mindre innan turstart.

Flerdagarsturer (Paketresor): 

Vi vill att våra gäster ska känna sig trygga vid bokning! På grund av rådande omständigheter (COVID-19) har vi beslutat att inte ta ut någon avbokningsavgift på våra fjällturer under vår/sommar/höst 2021. Detta innebär att ni kan avboka helt kostnadsfritt fram till 7 dagar innan avresa. I dessa fall återbetalar vi även bokningsavgiften. Vid avbokningar mindre än 7 dagar innan avresa återbetalas inte bokningsavgiften men inga andra kostnader tillkommer] 

Vid utebliven ankomst debiteras fullt pris.

Om vi på Active Norberg AB av någon anledning måste ställa in turen sker full återbetalning!

Deltagare ansvarar själv att se till att man har ett avbeställningsskydd. Kontakta ert försäkringsbolag för mer information.

Hyra av utrustning:

Hyrestagaren ansvarar för att återlämna utrustningen till Active Norberg AB i fullt fungerande och rent skick, utan skador eller onormalt slitage. Eventuella skador lagas av Active Norberg AB på hyrestagarens bekostnad. Om reparation inte är möjlig åläggs hyrestagaren att betala en summa motsvarande kostnad att ersätta utrustningen.

Resedokument:

Då vi verkar vid gränsen mellan Sverige och Finland sker många av våra aktiviteter/turer i det andra landet.

Medborgare i de nordiska länderna (Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island) åtnjuter passfrihet vilket innebär att de kan röra sig och vistas i de nordiska länderna utan resedokument. Om en medborgare i ett nordiskt land reser utan pass eller identitetsbevis rekommenderas att personen medför ett annat dokument som beviljats av en myndighet.

FORCE MAJEURE

Force majeure innebär ovanliga, oförutsägbara och oundvikliga händelser som ligger utanför arrangörens kontroll, och som förhindrar att kontraktet kan uppfyllas. Omständigheter som arrangören inte, inom rimliga medel, kunnat förutse och därför inte kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive, men inte begränsat till, krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terrorhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderförhållanden, översvämning, stängda flygplatser, tekniska problem, underhållsfrågor eller oförutsedda förändringar gjorda av flygbolag, såsom tidtabells förändringar, avbrott i IT-infrastruktur (inklusive, men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är arrangören fri från ansvar eller andra konsekvenser.

Integritet:

Dina personuppgifter är skyddade av GDPR. Vänligen läs vår integritetspolicy nedan.

Vi är skyldiga att skydda våra kunders personuppgifter enligt General Data Protection Regulation (GDPR) – Regulation (EU) 2016/679. Vi är enligt lagen skyldiga att skydda dina personuppgifter och personlig data. För mer information, se datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/

Vi värnar om er integritet. All personlig data ni delar med oss används endast i den affärsmässiga relationen mellan Active Norberg AB och dig som kund, och delas aldrig med någon utomstående. Observera dock att det i vissa fall kan krävas att vi delar vissa av era uppgifter med våra Guider eller lokala underleverantörer om det krävs för att kunna genomföra tjänsten/tjänsterna och/eller för att kunna garantera säkerheten i arrangemanget.

Informationen vi samlar in kan bl.a. vara:

 • Personlig information från personen som ansvarar för bokningen samt övriga deltagare:
 • Kontaktuppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress, och i vissa fall bostadsadress, nationalitet och födelsedatum. Ålder är nödvändig för att t.ex. beräkna korrekt pris.
 • Matavvikelser, matallergier och ev dieter bör meddelas för att möjliggöra för oss att ordna med alternativa måltider.
 • Hälsostatus och ev medicinsk status kan ibland vara nödvändig att dela med oss för att kunna garantera säkerheten och kunna ge alla deltagare en säker upplevelse.
 • Kläd- och skostorlek för att vid behov kunna tillhandahålla rätt klädsel.

Personlig data:

Under turerna händer det att vi fotar och/eller filmar för att använda materialet på vår hemsida, sociala medier etc. Foton och filmer kan också komma att användas till marknadsföring av våra produkter via tredje part.

Vi använder dock aldrig bilder eller filmer där våra gäster kan identifieras, om vi inte fått ert godkännande. Er integritet är viktig för oss!

Kortbetalningsinformation:

Vi använder Stripe för alla våra kortbetalningar. Under betalningsprocessen skickas data direkt till Stripe, bl.a. information om total summa. För mer information, vänligen läs Stripes globala integritetspolicy:

https://stripe.com/en-se/privacy

Om cookies

En cookie är en liten textfil som lagras i din dator (eller mobiltelefon/surfplatta) för att underlätta, förbättra, samt i vissa fall möjliggöra din upplevelse på en hemsida. Svensk lag kräver att vi informerar våra användare om vilken typ av coocies vi använder, syftet med dessa samt hur man kan undvika att cookies lagras. Lagen kräver även att du som besökare måste ge ditt godkännande att cookies används. Om du godkänner vår cookie-policy är godkännandet giltigt i 180 dagar. Efter det blir du återigen tillfrågad att acceptera policyn.

Hur vi använder cookies

Vår hemsida https://activenorberg.com använder fyra typer av cookies.

Permanenta cookies sparar de inställningar du som besökare gör under ditt besök. Detta möjliggör webbplatsen att känna igen dig och möjliggör även för dig att känna igen dig själv vid varje besökstillfälle. Dessa cookies raderas vid ett förutbestämt datum.

Sessions cookies används för att upprätthålla en inloggning när du navigerar från en sida till en annan. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare.

Cookies för statistik berättar för oss hur webbsidan används, vilka sidor som är populära eller mindre besökta. Denna information hjälper oss att utveckla hemsidan. Denna statistik består inte av någon personlig data eller information!

Tredjeparts cookies är cookies som kommer från tredje part och används på vår hemsida. Dessa används till exempel för interaktion med sociala medier så som Instagram eller andra sociala medier. Dessa förser också oss med statistiska verktyg så som Google Analytics, som hjälper oss att förstå hur webbsidan används i förhållande till andra sidor på Internet.

Hur kan jag undvika att använda cookies?

Om ni ej önskar att er dator mottar eller lagrar cookies kan ni ändra inställningarna och på så vis vägra automatisk lagring av cookies, eller välja att ni informeras varje gång en webbsida önskar lagra en cookie. Via webbläsaren kan ni även radera alla tidigare lagrade cookies. Om er webbläsare stödjer ”privat läge” kan den aktiveras för att autoomatiskt radera alla cookies varje gång du stänger ner webbläsaren.

Alla typer av webbläsarte tillhandahåller dessa funktioner på olika sätt. Vänligen vänd er till er webbläsarleverantörs hjälpsidor för mer information.

Vänligen observera! – Om ni väljer att ej tillåta cookies, kan er upplevelse på vår webbsida påverkas och användarvänligheten möjligen drabbas negativt. 

Dina personuppgifter:

Vänligen kontakta oss om personuppgifterna vi lagrar om dig är felaktiga eller du önskar att vi raderar någon information. Detta gäller dock ej data som vi är skyldiga att hålla för administrativa, lagrättsliga eller säkerhetsmässiga ändamål.

Flerdagarsturer (Paketresor)

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(en)  Active Norberg AB  kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har företag(en)  Active Norberg AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
 • Active Norberg AB har tecknat skydd vid obestånd hos Kammarkollegiet. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Active Norberg ABs obestånd. 

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt

https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html

Vid eventuella frågor

Vänligen kontakta oss!

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.